is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44° karel de groote en zoonen.

won hy de Saxen, vernietigde het Ryk der Lombarden , dat tweehonderd en zes jaaren gedaan hadt, trok naar Spanje, ontdoeg de Christenen van de fchatting, die zy aan de Mooren betaalden, temde de opdaande Saxen, werdt te Rome als Keizer gekroond, waardoor het Romeinsch Keizerryk in het Westen vernieuwd werdt , en dierf te Aken in den jaare 814. Men kan genoeg van deezen Vorst oordeelen , wanneer men weet , dat de Heidenen zelve hem genoemd hebben den Vader van het Menschdom. —— lodewyk de I, zyn Zoon , bygenoemd de Vroome , volgde hem op. Invallen van vyanden , opdand van binnen , en huisfelyke twisten gaven bewyzen van een verzwakt bedier , terwyl lodewyk overal Boetpredikers door het Land zondt, Pfalmen zong, en Vastendagen uitfehreef. Door de fnoodheid van eenige Bisfchoppen , die met deszelfs Zoon lotharis zamenfpandeii , werdt hy afgezet en tot het Monniken-leven veroordeeld ; doch daarna 'herdeld. Door hartzeer reeds verzwakt, verhaastte de fchrik van twee Staartderren te zien, nevens eene zwaare Zonsverduistering (Verfchynfels, welke men in die bygeloovige tyden als zeer gevaarlyk voor Vorden aanmerkte) zynen dood in den jaare 840. Door Godsdiendig te zyn tot in beuzelingen toe , moest het Ryksbedier

veel