Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5oS. geleerden in FRANKRYK.

donne, le beau, de guignes, DE LA lande , de l'lSLE , bëjot , berteraud, d'aN. ville , anse de villoison , batteux , de la bletterie , le roux des hauteraves

en veele anderen uit; maar onder de fchoone Sexe vindt men ook verfcheiden' Vrouwen , die verre gevorderd zyn in de Weetenfchappen. Juffer basseporte tekent en fchildert zeer keurig voor buffon , en Juffer biciie. ron maakt van eene onbekende ftoffe , die het vuur kan doorftaan , ontleedkundige nabootzingen van eene verwonderlyke fchoonheid. Dan, Parys alleen mag niet boogen op geleerde Mannen. In veele Hoofdftcden der Provintien , gelyk MontpeUler , Lyons, Touloufe en anderen, zyn mede Geleerde Genootfchappen opgerigt, die groote Mannen onder hunne Leden tellen, en anderen verwekt hebben. Veele uitmuntende Dichters hebben voor het Tdoneel gearbeid. Hoe de Franfche Comedianten zich in alle Hoven van europa hebben ingedrongen, is bekend. In het befchaafde Blyfpel munten zy verre boven de Engelfchen uit. Uit de vermenging van de Taaien der Franfchen en andere Volken, die, nevens de Romeinen, het Ryk ingenomen hebben , is , in ftede der oude Keltifche Taal , gefprooken door de Galliërs, ingedrongen eene geheel nieuwe Taal, die wy nu de Franfche noemen, welker gronden niets anders zyn, dan

een

Sluiten