is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

regeering van jacobus.

V. Hoe ging het met jacobus regeering na den dood zyner Moeder ?

A. Loflyk was zyne pooging om de gefcheurde Edelen te vereenigen , hoewel het op den duur geen Hand hieldt ; en niet min pryslyk was zyn yver tot verdeediging van den Hervormden Godsdienst, daar Roomfche Edelen tegen hem , één en andermaal , zamenfpanden. Door eene Wet ftelde hy het Presbyteriaansch Kerkbeftier zeer vast. Voorbaarige handelingen der Geestelyken en des Volks verfchaüen hem veel werks. 'Naar maate de Engeifche Koningin in jaaren toenam , tragtte- hy zyn'e aanfpraak op derzelver throon te verzekeren. Byna hadt eene gevaarlyke zamenzweering alle voorzorgen daaromtrent onnut gemaakt, jacobus werdt gelukkig uit dat gevaar gered, en elizabeth ftierf kort daarna in den jaare 1603. De Staat van Schotland, afhanglykheid , waarin zy dat Ryk altyd hadt willen houden , nam tevens daar mede een einde ; en jacobus werdt daarop tot Koning van Engeland uit» geroepen. Hier willen wy hem verlaaten , daar we hem in dien verheeven fland reeds hebben gezien Q blüdz. 36-39. )

V. Zul-