is toegevoegd aan je favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestier van peter den I. ipj

gebeeten was. In de genoemde bende diende hy eerst als Trommelflaager; daarna klom hy op tot de waardigheid van Korporaal , vervolgens tot Sergeant , en eindelyk tot die van Kapitein. Hy vermeerderde met den tyd deeze manfchap , en vormde ze tot een Regiment. / Dit alleen fcheen in den aanvang maar kinderfpel ; doch het lag den grond tot die fchoone welgeoefende troepen , die peter de I , naderhand , in het veld bragt. Te Veronize deedt hy vervolgens de eerfte Scheepstimmerwerf oprigten. In den jaare 1695 , voor de eerItemaal , in het veld te verfchynen tegen den Turkfchen Keizer, mustapha den II ; eene kleine Vloot de Don te laaten afzakken ; de Turken daarmede te liaan ; Azoph te veroveren ; den Scheepsbouw zo voort te zetten , dat men , in den jaare 1703 , byna veertig Oorlogfchepen telde , gebouwd door timmerlieden , uit Holland en Engeland ontboden; eene zamenzweering, in den jaare 1697, te dempen ; een Gezantfehap naar die beide Landen af te zenden , en in deszelfs gevolg, onbekend, mede te reizen ; hetzelve met groote ftaatfie vereerd te zien te Amfterdam ; zelfs een Boejer te Zaandam te koopen , en , verkleed als een Waterlandfche Boer , dat is , met een kort wambuis van rood vrie"S , N a en