is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLAAVERNY IN RUSLAND. 223

Tien Meefteiv Ook mag de Eigenaar zynen Slaaf vcrkoopen , verruilen , en naar welgevallen ftrafFen. Zulk een toeftand doet den Landman niet verder denken , dan op het tegenwoordige. Moed , vlyt en werkzaamheid moet men des by hen niet zoeken , welken anders by alle Inwooners van eenen I vryen Staat altyd gevonden worden. En zyn dan de tegenwoordige gebreken in 't karakter der Rusfen niet een gevolg van de willekeurige gefteldheid deezer Regeeringswyze ? Hier komt by, dat een Boer eene Vrouw moet huwen , welke aan zynen Heer behaagt, en wel dan , als deeze zulks gebiedt. Voor elk kind moet hy hem ook fchatting geeven ; des dringt men fterk aan op de vermeerdering der Gedagten -r gewis eene goede zaak , zo 'er maar Vryheid woonde. Dan , gedwongen' Huwelyken brengen weinig geluks aan , en hoedanig zal daar de trouw van twee elkander niet minnende of onverfchillige Echtgenooten weezen; of .hoedanig de liefde voor de kinderen? Is in zulke Huisgezinaen Huwelyksgeluk , is 'er vaderlyke of kinderlyke genegenheid ? Een groot getal Kinderen fterft 'er dus in de minderjaarigheid, en die in leven blyven , .worden altyd verwaarloosd,- of worden weinig beter dan Wilden, zynde altoos blootgefteld

voor