Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RE INT HAL, SARGANS. BADEN, 507

V, Is dit nu alles ?

A. Neen ; zekere Cantons hebben nog eenige Landen , die zy te zamen bezitten , by voorbeeld , de voorheen veroverde Landvoogdy Thurgau, waar de Inwooners, voor twee derde deelen de Hervormde Leer be-

lyden. Reinthal, waar de Inwoo-

wooners meest Gereformeerd , zyn.

Sargans , waar beide Godsdienften geduld

worden , en waar alles vrugtbaar is.

Gaf er , geheel Roomsch , gelyk ook Utz.

7iach en Gamhs. Baden , waar de

meeften Roomsch zyn. . De Vrye Amten. De Steden Bremgarten en Stellingen , en eenige andere Landvoogdyen.

Ook hebben de XIII Cantons nog

eenige Bondgenooten, die ook zitting en ftem in derzelver Vergaderingen hebben , gelyk de Abt van St. Gallen , waar &de Roomfche Godsdienst alleen gekend wordt.

De Stad St. Gallen, Biel, Grau.

bunderland of de Grifons , die vryheid van

geweeten geeven. . De Stad Muhlhau-

Jen. — 't Vorftendom Neurenberg of

Neuffchatel, en Valengin, ' waar de meesten Gereformeerd zyn. De Koning van Pruisfen , die , by den vrede van Utrecht, in den jaare 1713 , hier erkend is voor Souverein Heer van dezelven , noemt zich Souverein Prins van Neuffchatel en Valengin ,

Sluiten