Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FABRIEKEN. KOOPHANDEL. 509

meen ; indedaad eene ftoffe van verwonde, ring , vooral in een land , waar geene dyzige lucht is , en waar alles vrolykheid ademt , het geen egter zo weinig invloed fchynt te hebben op zulke ongelukkige Lieden , als het denkbeeld van de Onfierfiykheid der Ziele , welk alleen , wél befchouwd , alle kragt moest hebben , om die misdaad te verwinnen. De gezonde lucht, de fchoone ligging, de overvloed van leevensmiddelen , de welgemanierdheid van derzelver Inwooneren , en het doortrekken der Reizigers , die uit Duitschland of Frankryk naar Italië gaan , of van daar terug keeren, maaken deeze Stad aangenaam. Men heeft hier veele Fabrieken , en de konst van Horologien te maaken heeft hier haaren voornaamen zetel. In den jaare 1729 telde men hier driehonderd Horologiemaakers. De Koophandel is 'er minder dan voorheen , egter nog van gewigt , om dat de waaren uit Frankryk naar Duitschland en Italië; en uit Duitschland naar Frankryk , van bier, langs de Rhone en den Rhyn, gemakkelyk kunnen vervoerd worden. De Handel -beftaat voornaamelyk in Paarden , waarvan men in fommige jaaren tien duizend heeft zien uitvoeren ; ook in Vee , boter , kaas , linnens , gewerkte Iroffèn en kanten. Deeze Stad , die maar elf

Dor-

Sluiten