Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$12 taal. weetenschappen,

paard , maar altyd te voet. Dan, dat zy van de maatigheid af»vyken , kan men te Bern , en in andere voornaame plaatzen van dit Land genoegzaam zien. De eenvoudigheid en goedhartigheid hebben egter de Landlieden nog

niet verzaakt. De Landtaal , die

men hier fpreekt , is zeer hard en onaangenaam , zynde eene foort van allergrofst Hoogduitsch , nog ruwer dan de Oostenryk' fche fpraak , voor veele Duitfchers onverftaanbaar, en walglyk voor de Franfchen. Voornaame Lieden , vooral in de Westelyke Cantons , bedienen zich van de Franfche taal. • Door geweldige Bergen van de Nabuuren meest afgeüooten , fcheen de Natie ileeds woest en onbefchaafd te zul» len blyven : dan de Hervorming heeft Mannen van vernuft en geleerdheid te voorfchyn doen komen, en deezen hebben den lust tot de Weetenfchappen zodanig ontflooken , dat dezelve tot heden toe volltaat. ( paracelsus zou, onder de geleerde Zwitzers, grooter naam gehad hebben , indien hy niet beweerd hadt gevonden te hebben zo wel den zo genoemden Philofophilchen Heen , dat is , de konst, om onzuiverer metaalen', als tin , lood en koper in goud en zilver te veranderen , als het groote Elixer, . of het algemeen Geneesmiddel tegen alle Ziekten, om daardoor eenige honderd jaaren

Sluiten