Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L Y S T

DER

ZAMENSPRAAKEN.

lx- zamenspraak over de vaderlandsche historie , Van de

tyden der Romeinen tot het jaar I55Ö) of het Verbond der Edelen. . . Bladz. i. LXI. ———— ■ van 't jaar 15*6 of hef Verbond der Edelen tot I5*9i °f de Unie van Utrecht. 14$*.

lxii. ■ van het jaar 1579

tot den dood van philips den

II in het jaar 1598. . 1P4,

Lxiii. ■- van het jaar 1508

tot den Vrede van Munfter in

het jaar 1648. . . 251.

LSlv. ■ van het ja*r 1648

tot het jaar 1672, of 'den moord . van de de witten. . Sa4lxv; " ■■ ■ vanhetjaari6~2

of het Stadhouderfchap van wilLeS* den UI tot zynen dood in. den jaare 1702. . . 365.

lxvi. 1 van het jaar 1702,

of van het beftier zonder Stad' houder tot het jaar 1740. 395. t-xvii. » ■ ——— van het jaar 174.0 tot op deezen tyd of in den jaar e

^7^7- • . - 417.

lxviil, ■ vati onze Bezittin¬

gen, Bevolking,fLegeerintr, Staaten, Stadhouder, Inwoners, Karakter , Weetenfchappen, Taaly Uitvindingen, Fabrieken, Konsten , Reizigers, HandelO. en W. I. Compagnie , Visfchery, . Landbouw, Zee- en Krygsmagt, • Inkomjien. , . 457

D E

Sluiten