Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inval der normannen» np

V. Dus hadt men vryheid en rust onder karels regeering?

A. Meest in 't laatfte van zyn leven ; maar na zynen dood , die in den jaare 814 voorviel, werdt ons Land het eerfte van deszelfs Ryk afgefcheurd , en dit van veele andere rampen gevolgd. lodewyk , (Je Godvrugt'tge , Koning van Franl-ryk , gaf, in den jaare 826 , aan den Deenfchen Prins heriold het leen van JVyk te Duarftede, en aan roruk , zynen Broeder, eenige leenen in Kennemerland; en hierby gevoegd , dat het Ryk daarna door 's Keizers kinderen geduurig gefchokt, en ons Land mede onder hen verdeeld geraakte , werdt de grond tot een veranderd bellier gelegd. Hiertoe hielpen zeer veel de geduurige invallen der Normannen, die tot den jaare 885 duurden. Zy voeren eerst te Katwyk den Rhyn op, pionderden Wyk te Düurflede , ook Witlam aan den mond der Maas , nu onder de golven bedekt : vervolgens drongen zy door tot Parys en Keulen , agterhaalende en doodende daar de gevlugte Kooplieden. De Friezen leeden , by zodanige invallen , geweldig ; maar, eindelyk opftaande ter herftellinge hunner Vryheid , verdreeven zy , onder den Graave van teister bant , de plonderzieke Norman. ven met geweld. Deeze gelukkige omkeering bragt

eene

Sluiten