is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43*? porto franco. huis te britten.

men , deedt nog eenige takken des Handels ftaan. Jammer was het, dat het Porto Franco, of een algemeen vry doorvaaren , zynde 's Prinsfen Plan , door deszelfs vroegen dood bleef fteeken , dewyl de Provintien een verfchillend inzien in dit ftuk hadden : ook dat de begeerte des Stadhouders , om inlandfche gemaakte lakens en ftoffen boven de vreemden te ftellen, en te gebruiken, niet meer gevolgd werdt.

V. Wie volgde na willems dood in het Stadhouderfchap ?

A. Daar zyn Zoon , Prins .willem de V, minderjaarig was , nam anna , Weduwe van Willem den IV, onder den naam van Gouvernante , het bewind in handen , in den jaare 1752 , terwyl de Hertog van brunswyx den post van Kapitein-Generaal zou waarnee.

men. Een zonderling verfchynfel op den

27 Oftober des jaars 1752, niet gezien , zo veel ik weet , federt den jaare 1502, mag ik hier niet vergeeten , naamelyk , het Huis te Britten, door cajus cesar caligula , der Romeinen Keizer, gebouwd op de hoogte van Katwyk , van waar ten dien tyde eene fterke vaart op Brittannie was, en federt wegens de zwakke dyken aldaar door de Noordzee verzwolgen , of in een puinhoop veranderd , werdt , ik meen deszelfs fondamenten, by eene laage Zee gezien, en aftekeningen daarvan

ge'