Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvindingen. 5°?

zyn genoegzaame Haaien van eene ©verfchoone

konst. Voorts weet nog de Rusfifche

Czarin fraaie Linnen-Damasten in 't geringe Bengel buiten Delden te zoeken ; en een gev-me Weever te Borculo maakte, niet lang sleeden , een Hemd zonder naad voor een' aanzienlyk' Man , 't geen thans in myne ha»

den ;s> . Ook hebben onze Vaderlanders

uitgemunt in Boekdrukken , gelyk commelin,

janssonius , van ravestbyn , blaauw en

zyne twee Zoonen, de vier elzeviers, de twee keurs , halma , wetstein , van der aa, tirion, en de enschede's getoond hebben; welke laatften veele Drukpersfen van europa met allerleie fchoone Letters voorzien

hebben, en nog voorzien. En niet minder

hebben anderen, in vroeger tyd, uitgeblonken in de fchoone Konst van fchilderen op Glas, op Doek, of in veele Tekeningen met rood Kryt, en met Oost-Indifchen Inkt; ook in etzen en graveeren. Van het eerfte getuigen nog de fchoone Kerken van Gouda en Edamx van het andere zo veele hcerlyke Hukken, van welken eene menigte (het geen jammer is) voor groot geld naar Engeland, Frankryk , Italië, Rusland en andere oorden vervoerd is, dewyl fommige laage Landgenooten de penningen hooger waardeerden, dan de fchoone Konst. Alle groote Schilders, in 't Vaderland gebooren, op te noemen zou een werk van een' langen adem

wee-

Sluiten