Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwmeesters.

weezen , vooral wanneer ik er zou byvoeges alle Bouwmeesters en Beeldhouwers. De voornaamften verdienen egter in 't (eerbiedig ge. heugen te blyven , by voorbeeld, hendrik de keyzer , die de Graftombe van willem den I en van elisabeth marnix van aldkgonde, (vereerd met een Latynsch Graffchrift, het fraaifte voor eene Vrouw, dat men leezen kan) beiden in de Oude Kerk te Delft, ook de Zuider- Wester- en Noorder-Kerk, benevens de Beurs, te Amfterdam gemaakt heeft. ——— vinkeboom, die de zo genoemde trips-

huizen bouwde. . vinkebrink, van wien

de fraaie Predikftoel in de Nieuwe Kerk te Amfterdam is toegefteld — en de beroemde jacob van kampen, wiens konst het overheerlyk Raadhuis aldaar altoos roemen zal. —— Van rombout van der hulst heeft men de Graftombe van drie Admiraalen; van tromp te Delft , doch van van galen en de ruiter te Amfterdam. En wilt Gy nog meer andere ftaalen van de Bouwkunde onzer Voorvaderen hebben , bezie de Kerken van de Noordhollandfche Steden , die in ruimte, fraaiheid en zindelykheid allen van ons Land overtreffen , ik meen die van Enkkuizen, Hoorn Alkmaar, Edam (welker gefchilderde glaazen in fraaiheid op die van Gouda volgen) en ook Monnikendam. Drie van Amfterdam , ééne van Haarlem en Leiden* twee van Delft,

éent

Sluiten