Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5la schilderkonst;

van amstel, zynde een Schilderytje in 't graauw, verbeeldende het bouwen van eenen Tooren aan eene Kerk, waaronder ftaat johns

de eyck me fecit. 1437. , Omtrent het

einde der XV. Eeuw maakte antonetta van messina deeze uitmuntende ontdekking in Italië bekend. Hierna delfde men te Rome,

gelukkiglyk, eenige oude Beelden op , welke aan lionardo da vinci en miciiael angelo gelegenheid gaven , om de fchoone Hukken der Ouden wél te beftudeeren , en , in navolging , heerlyke werken voort te brengen. Langs deezen weg begon de Schilderkonst in europa te herleeven.

V. Hoe vreemd is deeze weg van herftelling?

A. Ik zeide U, dat de Christenen, na het verlaaten hunner oude zuiverheid en eenvoudigheid , Schilderyen en Beelden begeerden , die naar den Godsdienst gefchikt waren , 't geen, van tyd tot tyd , de Konttenaars niet weinig heeft aangemoedigd : en laater begon men niet flegts de Huizen en de Kerken te verfieren met gefchilderde Historiën, of met Afbeeldfels van Jesus , van maria en andere Heiligen ,• des veele Roomfche Kerken met de allerfchoonlte Hukken der grootHe Meefteren nog pronken : maar de Getyen Misboeken kreegen ook eene beurt, georg hoefnagel , by voorbeeld , fchilderde agt

jaa.

Sluiten