is toegevoegd aan je favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indostaners. 113

uitmuntte, die honderd en vyftig Provintien ondsr zyn gebied telde. (359-361)

12 V. Niemant meer ?

A. Ja wel: doch onder hen blonk meest uit jehan, de salomon der Indostanen ; en aureng-zjbie , •<je der Natie geluk bezorgde.

13 V. En wie na deezen ?

A. Slappe Nazaaten ; maar het gelukte kouli xhan , by eenen inval , in den jaare 1738 , de Hoofdftad Dehli te veroveren , en veertien honderd millioenen guldens "tot buit te maaken , ten koste van het leven van honderd en vyftig duizend Inwooners. (V. 362-364")

14 V. Hoe ging het na dien inval en plondering?

A. Sedert is het Ryk nog meer vervallen , en de magtige Raja's of Stedehouders der Provintien hebben zich onafhanglyk gemaakt, gelyk blykt in den onlangs overleeden hyder-aly , die zo lang tegen de Engelfchen gevogten heeft. (V. 364-367)

15 V. Welke Taal fpreeken de Indostaners ?

A. Eene , die naverwant is met de Perfifche en Arabifche ; maar zagter en ligter van uitfpraak.

(V. 367)

16 V. Hoedanig zyn 's Volks aart en kennis ?

A. Veelen zyn fchrander , en beleefd jegens Vreemdelingen : de voorzegkunde uit de Sterreu is hunne voornaamfte Weetenfchap. (V. 368, 369)

17 V. Welke Godsdienst wordt 'er beleeden?

A. De Mahomethaanfche volgens den fmaak der Turken; doch 'er zyn ook nog veele Heidenen. (V. 368, 369)

18 V. Welke Boeken bevatten derzelver Godsdienst-Wetten ?

X 4 A. De