is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223 willem de L alvau

A. Dat de Landvoogdes margareet misnoegd werdt op de Edelen , die den naam van Geuzen kreegen. (VIII. 147, i4«)

77 V. Wat vernam men verder ?

A. Dat de Hervormden openlyk begonnen te prediken ; en dat veele Roomfche Kerken fchandeiyk geplonderd, en de Beelden afgefmeeten werden. (VIII »4P)

78 V. En dat bragt te wege ?

A. Dat margareet een verdrag met de Edelea floot, en voor eenen tyd wat toegaf. (VI 11,-150)

79 V. Wat deedt zy daarna ?

A. Zy verbrak het verdrag ; verdeelde de Edelen; bragt hen in ongnnst by 't Volk ; verzamelde Soldaaten , en nam eenige Steden in , waarop de verdeelde Edelen , nevens willem den I, het Land verlieten. (VIII. 150-153)

80 V. En de handen daardoor ruim hebbende...? A. Geen tegenfland meer vindende , liet zy de

nieuwe gebouwde Hervormde Kerken afbreeken , en van de' binten galgen maaken voor derzelver Stichters : want zy was vertoornd, en philips verwoed, (VIII. 153)

81 V. Hierdoor werdt het Volk moedeloos ?

A. god bewaarde in 't Volk den geest van kloekmoedigheid met eene zugt naar Vryheid , en liet philips een middel gebruiken , waaidoor hy alles verloor. (VIII. 154)

8a V. Welk middel...?

A. Hy zondt den wreeden Hertog van alva herWaards, die de onfchuldige Graaven , egmohd en moorse , liet onthalzen : ook liet hy de Nederlan. ders door de Inquifitie voor ketters verklaaren , en Prins willem, met een leger uit Duitschland den Lande te hulp gekomen, tegenhouden. (VIII. 155-158)

83 V,