is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324 haarlem en leiden belegerd.

gen yan ons vry Gemeenebest , 't geen willem met een leger begon te verdeedigen, en de inlandfche zaaken te regelen. (VIII. 166, 167)

91 V. En de Spanjaards zagen dat alles ftil aan ? neen' d0n frederik . alva's Zoon , blief

wraak , pionderde en moordde ysfelyk te Zutphn en te Naarden , loerde op Amflerdam , belegerde Haarlem, nam dat in , en hieldt 'er ellendig huis, tó het jaar 1573. (VIII. 168-172)

92 V. Wie werdt zeer beroemd in 't beleg van Haarlem ?

A. De Weduwe kenau simons Hasselaar , die aan 't hoofd van driehonderd gewapende Vrouwen , de Stad hielp verdeedigen. (VIlI. 172, 173)

03 V. Wat bedreef de vyand meer ?

A. Vrugtloos belegerde don frederik daarna Alkmaar: doch alva , lang gehaat en gevloekt om zyne wandaaden , verliet het Land. (VIII. 174-176)

94 V. En wie kwam in deszelfs plaats ?

A. don louis requesens , onder wiens bewind willems leger op de Mokerheide gefiagen, doch zyne aangebooden vergiffenis aan het Volk werdt verworpen. (VIII. 17;)

95 V En daarop volgde ?

A. Lelden werdt zwaar en lang belegerd , doch kloek verdeedigd , en van god door eenen wind ontzet in het jaar 1574. (VIII. 176-181)

96 V. Wie behaalde toen geen kleenen roem ? A. Burgemeester pieter adriaansz . van de werf

door zyne kloeke taal; en de zwaar door honger ly. dende , doch ftandvastig blyvénde Burgery, 't geen haar vergolden werdt door het verkrygen eener Acade. mie , die zeer beroemd is geworden. (VIII. 178-180)

97 V. En dat gaf uitkomst ?

A. Geene uitkomst, maar ruimte; hoewel willem

de