is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

826" dood van willem l, maurits, leicester,

104 V. Wat verloor philips daar door ?

A Zeven fchoone Landfchappen, die farnese , noch door het inneemen van Maastricht, noch door groote beloften aan willem den I , noch door het zwaard , noch door het beleg van Steenwyk kon van eén fchenren. (VIII. 202-207)

105 V. Wat deeden 's Lands staaten daartegen ? A. Zy zwoeren philips den II af, j» het jaar

1581, namen den Hertog van anjou tot 's Lands Heer aan, die ras flierf, na dat willem de I een groot levens gevaar omkomen was. (VIII. 207-210)

106 V. Waartoe wiide men hem verheffen ?

A. Hy zou mogelyk Graaf van Holland geworden zyn , ware hy niet te DJfi dood gefchooten , in het jaar 1583 , 't welk eenen algemeenen rouw in het Land gaf. (VIII. 210-214)

107 V. Hoe maakte men het na den dood van dien waardigen Prins ?

A. De staaten fielden Prins maurits aan 't hoofd van den raad van staaten, en kreegen eenige hulp. benden van ëlizabeth van Engeland, over welken de Graaf van Leicester bevel voerde , in het jaar 1585. (VIII. 214-219)

108 V. Hoe gedroeg zich leicestepx ?

A. Om deszelfs aanfiagen te dwarsboomen, be. noemde men Prins maurits tot Stadhouder van Holland en Zeeland , en jan van oldenbarneveld tot 's Lands Advocaat, die nu Raadpenfionaris wordt genoemd. (VIII. 219-221)

109 V. Ik vraag : wat bedreef leicester ?

A. Daar by zo veel minder was , dan zyn Neef de edele , en ongelukkig gefneuvelde philips sidnei , zag men, met zo veel weerzin , daaden van geveinsheid en trouwloosheid in hem , dat hy eindelyk moest vertrekken in het jaar 1587. (VUL 219-227)

Iio V,