is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de godsdienstige gevoelens der eerste christenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

162 Ebioniten.

kander ftryden. f imon de Toveraar wordt insgelyks voor de Stigter gehouden: doch dit gevoelen verdient even zo min eene wederlegging, als het vooraf gemelde. Moejelyker is het te beflisfen , wanneer beweerd wordt, dat Elxai de Stigter is. Doch die leefde veel te laat, dan dat hy deze Secte geftigt zou hebben : hy leefde in de tweede eeuw; maar de Ebioniten zyn ongelyk vroeger ontftaan. Dit kan men wel aanneemen, dat hy eene byzondere Gezindte uit de Ebioniten geftigt, en eene party daarvan zyn gevoelen aangenomen , maar de andere haare voorige leerftellingen behouden heeft. Aquila, de bekende Overzetter des O. Teftaments zoude, insgelyks, de Sigter der Ebioniten zyn; (?) maar twyfelagtig is 't ook alleszins, of Aquila wel ooit een Ebiomt geweeft zy, en of de overzetting, welke hy heeft geleverd, den Ebioniten buiten dat alreeds genegen, om Chriftus Godheid te ontkennen, aanleiding hebbe gegeeven, hunne Leer uit 't O. Teftament te bewyzen. (r) 't Waarfchynlykfte, zo wel volgens de natuur derzaake, als naar 't getuigenis der Ouden, is dit; de Ebioniten hebben, in het begin, met de Nazarecrs flegts ééne Gezindte uitgemaakt; hebben zig, naderhand, van hen gefcheiden, en waren eene byzondere Secte, welker leerftellingen ftrenger joodfch waren.

19. Nu kome ik tot de bepaaling der plaats, daar de Ebioniten, agtervolgens de oude berichten, zouden

(7) Eusebii hift. eccief. lib. 5. cap. 8.

(r) Mosheim vindic. fect. I. cap. 5. § 10. pag. 180.