Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Deel. VL Hoefd.I. Afdeel. VI. Stuk. 343

Monen zoude hy hebben gefteld; 00 doch die geVoelen heeft nog zyne zwaarigheden. (c) Voorts ftelde hy, Chriftus ware, naar het aangenomen gevoelen, alleen God: (d~) die zy ook werklyk niet geftorven; O) men moete dus de Chriftenen weder doopen; (f) de Engelen moete men aanbidden. 00 Spondanus tragt dit Wel te ontkennen, (li) Deze Engelen hebben, naar Simons meening, de waereld gefchapen , O) de wet gegeeven , (k) en wel de kwaaden onder hen, (0 welke van zyne Helena gefchapen waren : (m) de Propheeten hadden door hen aangeblazen gefchreeven; (ra) deze onderhielden ook de waereld; (o) en hadden Helena , naa dat zy hen gefchapen hadt , gevangen , en de waereld in verfcheide lighaamen geflOoten; zy ware, ten tyde van den Trojaanfchen kryg, de bekende Helena geweeft, maar thans door hem, naa dat zy in verfcheide lighaamen tot dus verre gewoond hadt, te Tyrus

uit

00 Nicetus fcholia ad orat. 44. Nazianz. pag. 720.

(0 Larroquanus obferv. ad Ignat. Pearsonii vindicia?.

(d) Heinsii onzyd. Kerkhift. Deel 2. bladz. 616. (Hoogd.)

(O Spanheim hift. eccl. T. I. opp. pag. 574.

(ƒ) Nicetas thefes fidei orthod. lib. 4. cap. 1.

(g) Buddeus de eccl. apoft. cap. 5. § 3. pag. 339. Petavii nota: ad Epiphan. hajr. 21. Natalis Alex. hift. eccl. fee. I. cap. 10. pag. 51. (li) Ad annum 70.

(0 Sander de vifib. eccl. monarch, pag.,227.

00 Semler prolegom. ad Baumgarten polem. pag. 127.

■O) Thomasius 1. c. pag. 32. (m) Siricius 1. c. pag. 33.

00 Siricius 1. c. pag. 27,

(0 Siricius 1. c, pag. 35.

Y 5