is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorbereidzelen tot verklaaring en eene schetswyze opheldering van Salomons Prediker.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

f.

V. 5 5 5 9 5 7 9 1 3 3 3

§. 27-

Is hy in gevaar, om door menfchen haat en onder drukking verbysterd t-e worden,

30 SciIETSWÏZS OpHELDERINS

geraakt, om aan verkeerde gedachten, zondige driften, en buitenfpoorige bedry, ven , zich overtegeeven. En wederom, , aan den anderen kant, heeft men zyne , vriendfchap, zyne hulp, noodig, zoo al , niet om kwaad te doen, ten minften, om , het kwaad niet te verhinderen, of, om, 't , geen niet wel gedaan is , min of meer , goed te keuren; en tast men hem dan van , zyne zwakfte zyde aan, werpt men hem , een gefchenk in den fchoot, welligt ver, liest hy zyne vryheid, althans zyne vry, moedigheid, om te fpreeken, zoo als hj , denkt, en te handelen, zoo als zyn pligi , van hem afvordert. Het gefchenk verderf , het hart'.\

ff. Om tegen deeze verzoe kingen gewapend te zyn, is het noodig eer regtmatig oordeel te vellen, aan de eene zy de, over het nadeel dat men lydt, door di boosheid van anderen; aan den anderen kant over het voordeel, 't welk ons door tydelyk goederen kan aangebragt worden.

./ 't Geen de Prediker vs g—10. voordraagt, heeft betrekking tot he eerfte, en is, (wel in acht genomen zynde regt gefchikt, om zulk een verbystering va; gedachten Yoortekomen, waartoe de onder

dr«k

Hoofdd, VII.

1

I

\

| ) \