Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nadien wysheid ei rykdom , dus vereeeenigd , zeer gefchikt zyn om het meestal rampfpoedig leever te veraangenaamen,

voor den bezitter Zelve,

S38 Schetswtze Opheldering

§. Is het leeven van een Snenfch een aanfchouwen van de zon, zyn leevens lot is dikwils niet ongelyk aan dat der reizende Oosterlingen, die, in dorre en zandige woeftynen , aan de brandende zonneftraalen blootgefleld, naar verkwikkende fchaduw verlangen. En, in zulke onaangenaame wisfelvalligheden, kan dezamenvoeging van wysheid en tydelyk goed veel genoegen aanbrengen.

§§. Want

\. de wysheid, die waare 'wysheid, is tot eene fchaduwe, en het geld, die rykdom, welke ftraks een erfdeel was genoemd, is tot eene fchaduwe, of, want een fchaduw is die wysheid, een fchaduzu is dat geld.

—. Is een menfeh wys en tevens ryk, zyn geld is hem tot een fchaduw ; het beveiligt hem tegen gebrek en verachting , het levert hem genoegens op, die zyn leeven veraangenaamen. Treffen hem rampfpoeden en fmerten, zyn vermogen verfchaft hem gemak,niet alleen,maar ook veelerlei verkwikkingen, die zyn lyden draaglyk maaken. Komt hy, door bedrog of vyandfehap van anderen , in ongelegenheid ,

zyn

Hoofddi VII.

vs. \%a.

Sluiten