Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeren Jezus Chriftus. 139

men : Zo hadt deeze Regtvaerdige , die van peene eigen' zonden wift , behoeft noch te lyden noch te fterven- De regtvaardige Regter der aarde hadt hem onmogelyk kunnen ffraffen en in den Kruisdood overgeeven , zo hy niet geheel vrywillig, ter bevordering van een groot en algemeen nuttig Einde, het lyden des doods op zig genomen, en zig Gode tot eene offerande voor anderen hadde opgeofferd. Voor u Menfchen , die u veelvuldig tegen God bezondigd hebt , en zyne regtvaardige ftraffen hebt te vreezen, voor u zal myn Lighaam verbroken , v or u zal myn Bloed vorgooten worden. Gy hebt my deezen Arbeid door uwe zonden veroorzaakt , en deeze Moeite door Uwe Misdaaden. Gedenkt derhal ven aan My, als het Lam Gods , dat hoe zeer in zig zeiven onfchuldig en onbevlekt, de zonden der Weereld draagen , en voor u tot een Zoen offer moet worden opgeofferd.

Doch de woorden, vooru, zullen ons tevens de zaligende Nuttigheden en de heerlyke Uitwerking van Jezus Dood in gedagten brengen. Ten uwen befte zal myn Lighaam gekruift en gedood, en myn Bloed vergooten worden. Uwe ftraffen worden op my gelegd, op dat gy Vrede nebben , Vergeeving erlangen , en van

uwe

Sluiten