Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAATSCHAPP TE N, enz. 29

fche Spreük: AAN GODS ZEGEN IS HET AL GELEGEN. .■ - ■ ■

B. Op dat ik nu de laatfte hand aan de voltoojinge van myn Bellek

C. 1 legge, zal het nodig zyn, dat ik dit waaragtige Voorftel met redenen en weipaffende voorbeelden aanbinde en ftaave.

D. I. Ik maakte daar gewag van redenen; geloovt my, daar zyn 'er, die voor deze waarheid pleiten.

a Zo dra ik den allerberoemdften Waereld Schepper niet flegts als eenen blooten befchouwer en toeziener over de ondermaanfche zaaken, de werktuigen zyner hand befchouwe, maar hem verklaare eenen ge« trouwen Schepper te zyn, die met zyne medewerkende en beftuurende invloeden ontrent alles noodwendig verkeeren moet, bewys ik ftellig, dat de Digter eene onlochenbaare waarheid neder fielt. Ik zou by opklimminge uit yder Voorftel zaaken aan kunnen voeren ten bewyze gefchikt. I aat ons egter hier en daar maar iets uitkippen.

Terwyl de Stof tot het Bouwen van een Huis tot baar eerfte beginzel gebragt, een voortbrengzel is van den Almachtigen, en mede eene plaats heeft onder die altoos duurende vernieuwinge en bewaaringe der zaaken.

Terwyl de Arbeiders zo ten aanzien van

hunne Ziels vermogens als lichaams kragten alleen van den Heere afhangen, kan het niet anders zyn, of het is om zunft zonder zyne mede bouwinge een Huis door hun voltooid te willen zien. De voortplanting van een geflagt is onderworpen aan den geenen, die de rede-

lyke

Sluiten