Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x ö x

len (*), en wiens befcherming ik genoot. Hoe zwaar zal het my vallen van Hem en over hem te fpreeken. Over Hem die grooter was dan ik hem befchryven kan, van hem die ik zoo lief hadde, en dien ik derwyze vereerde, als ooit een Kind den beften Vader lief hebben en vereeren kan! ■ ■ ■ Vergeeft het my, indien traanen myne woorden afbreeken ; —— hy verdiend ze, indien ze ooit een Vorft verdiend heeft. Vergeef myn geween dat ik niet magtig ben te bedwingen. Uwe en myne traanen zyn voorzeker de befte loffpraaken, en de fchoonfte lofrede, die wy zynen grooten naam kunnen toebrengen.

En hoe gemaklyk is het over eene loflyke nagedachtenis, en een grooten naam teredenvoeren, wanneer Frederik de tweede het hoofdonderwerp daarvan is? Hy zal nimmer van

ons en van het laatfte Nageflacht kunnen vergeeten worden, offchoon ook geen marmer ons de plaats aanwyft, daar zyn gebeente ruft, en geen Egiptifche balfem zyn ligchaam voor

de verrotting in veiligheid ftelt. • Zyn

naam zal zeker in de gedenkfchriften bewaart worden, zyn roem is onvergangelyker dan altoos fuurend marmer, en het geene hy als Vader aan ons gedaan heeft vordert geene gedachtnis-reden voering: wy toch kunnen hem nooit vergeeten. — Wy zullen het aan onze Kinderen

C* De Heer Schwager had het bekende boek, Jut l'amour de lapatrie, waarvan deoverleedene Koning den Autbeur is, door een uittrekzel in het mindifche Intelligent blad bekend gemaakt, en had 'er ook voortreffelyke aanmerkingen bygevoegt. Wegens deze en andere bewyzen van zyn Patriotismus had hem de Koning eigenhandig gefchreeven.

Sluiten