Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN OOSTINDIEN, ENZ. I. AFDEELING. *9

kunnen waarfchouwen, en met zoo een Schuit konde men de»raporten op 't Admiraal Schip verzorgen , waarvan de ronde Schuit, dezelve op een bepaald uur voor zon ondergang konde afhaalen, en zeldzaam ftrekken de raporten langer als 's avonds 6 uuren, dan wierd door deeze geringe kosten het Volk geipaard om zoo op de Reede om te zvyerven, en de ronde Schuit was met den avond de Rivier binnen.

De Compagnies Dienaars, het zy Stuurlieden, Quartiermeesters of Matroofen, welke als Gezaghebbers op Schampangs met geloste goederen gezonden worden, zwerven ook zomtyds lang eer zy die goederen kwyt zyn. Myns bedunkens was de Quartiermeester van de Schampang alleenig genoeg om verantwoording van de ontvanging en losfing van de goederen te doen, indien mea fchriftelyk een ondertekende lyst hem liet pasfeeren, en 'er was geen Gezaghebber by noodig,{althans geen onkundige Baar: want komt de Quartiermeester niet binnen, hy laat de dreg vallen,en t gaat te kooy, en de Gezaghebber moet onder de bloote lucht Campeeren, en word meenigmaalen ziek en naar 't Hospitaal gebracht.

Achter het Schip laat men meenigmaalen in de Barkas een Mensch dag en nacht bly ven, in plaats dat hy alle wachten vervangen word, en in 'tjaar 1767 wierd een Matroos van 't Schip 't Huis te Byweg, welke eenige Maanden in de Barkas gelegen hadt verftyft 'er uitgebracht en ftierf als een flagt offer van een verkeerde directie. Gevoeglyk behoor-

Sluiten