Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

Fraag: God moet my 't GeW dan fchenkeif; Antw. Hy beloofd zulks in Zyn Woord. Vraag, 'k Kan niet bidden, zelfs niet denken' Antw. Zyn Geest brengt dit in U voort. Fraag. Maar ben ik wel Uitverkoren? * Antw. Dat 's Uw regel nooit geweest. Fraag. Was ik maar eerst weürgeboren t Antw. Dit gefchied door.jEzus.Geesfe

Fraag. Wou God zich my openbaren' Antw. Hy fprcckt.in Z\n Woord van Vree1.

Vraag. Ja! Maar mogt ik zulks 'ervaren f Antw. Recht gelobven brengt dat mee-.

Fraag. Kon ik meer op Hem bctrouwe?

Antw. Dat leert Jezus zelf U doen.

Fraag. Droeg ik maar meer zonden-rouwe ï Antw. Wil daar toe naar *t kruife fpóen.

Fraag. 'k Vind 't zoo moeilyk te gelocwseni

Antw. Denk het Woord verzegeld is.

Fraag. 'k Zal om hulp opzien na boven';

Antw. Maak 'er ftaat op als gewis.

Fraag, 'k Wenschte wel voor'God te lecven,

Antw. Dat 's betaamlyk, houw maar wacht.

Fraag. Maar ik Voel zulk tegenlbxeven!

Antw. Stry! Maar niet in eigen kracht.

Fraag. Ach! Myn hart is'.zoo onheilig

Antw. Zie op 't Woord dat hulp belooft.

Fraag. 'k Vind mv overal onveilig,

Antw. Schuil by Jezus, als Uw Hooft!

Fraag. Maar ik zal het weer bederven \"

Antw. Denk fteeds Jezus heeft voldaan,

Fraag. En hoe gaat het by het ftcrVen ?

Antw. Jszus brengt behouden aan. '

Te R O 1 T E R D A M,

Ter Dbükjckrïb van NICOLAAS CÜRNEL, Koekverkooper op de Meent, 1794;

Sluiten