Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5^8 VERKLAAR,ING VAN DB

niet een waar zaligmaakend geloof; het kan niet misfen, of zulk een geloof kent en erkent die Waarheid, met eene bijzondere toepasfing op zichzelvên, in derzelver kracht en nuttigheid tot zijne zaligheid. En leeft zulk een geloof in ons; dan zijn wij ook zeker, door onze gewaarwording en bevinding, dat wij aanvanglijk, elk in zijne maate, door dat geloof die gerechtigheid met de daad deelachtig zijn geworden, tot rechtvaardiging des levens ■— dan hebben wij ook een nieuw leven, door de almagtige werking van den Geest, verkreegen, in vereeniging met Christus, en wij leeven door dat geloof voor Hem, die voor ons opgewekt is, — Laat "elk dit nu onbevooroordeeld bij zichzelvên onderzoeken. — Hij , in wien dit plaats heeft, kan in die aangenaame verwachting leeven, van eene zalige opftanding. Openb. XX: 6. — Mijn bellek laat niet toe, dit uittebreiden. Ik moet overgaan, ter verklaaring van de

XL VI. VRAAGE.

Wat verfiaat gij daar mede, Opgevaaren ten hemel?

A N D W O O R D.

Dat Christus, voor de oogen zijner jongeren, van de aarde ten hemel is opgeheven; en dat Hij ons ten goede daar is, totdat Hij wcderkoomt, om te oordeelen de leevendeij cn de dooden.

Sluiten