Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honderd en derde vraage. 50$

in deze dagen, in het vierde' G;bod? Althans, zoo begreep de Christen die Vraag; gelijk uit zijne geloofsbelijdenis van dit Gebod, ten aaczien van het geen hem daor in gebooden werd, in zijn Andwoord duidelijk genoeg blijkt.

Hij zegt: God gebiedt in het vierde Gebod , eerstlijk, dat de kerkendienst, of het predikambt, en de fchoolen onderhouden worden; en dat ik, in* zonderheid op den Sabbath, dat is, op den Rust' dag, e. z. v. •— Dit Gebod verpligtte hem derhalven, Paar zijn geloofsgevoelen* tot dit alles; en hij hield het daar voor, dat hij dit alles doen moest, uit kracht van het hem verbindend Godlijk gezag van het vierde gebod — het welk hij* in deszelfs wezenlijken inhoud, vsn een altoosduurend gezag ert verbindende kracht hield, voor zichzelven. — Wij hebben te vooren, over "de Wet in het gemeen, aangeweezen, in hoe verre men ook dit Gebod, als gegrond in de Wet der Natuur , konde aanmerken. -— Wij houden het daar voor , en dit leert ons zelfs de reden, de Natuurwet, de Natuurlijke Godsdienst «— dat God een vrij, , feuverain , en oppermoogend recht van eigendom heeft over het redelijk fchepfel, den mensch, en tevens over alles, wat in dat fcheplël te befehouwen en aantemerken is, of plaats beeft, zonder eenige uitzondering; — dat God , uit kracht van dit zijn oppermoogend recht, elks dagen beftemt, zijne tijden, beroepingen, beezigheden , en alle zijne burgerlijke , natuurlijke, en godsdienstige bedrijven regelt, en dat het Gode alleen toekoomt, daar in zekere en vaste bepaalingen te maaIi 4 ken.

Sluiten