Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORREDE.

rientia; en hoffmann noemt beiden, naamlijk rationem & expericntiam, de Fulcra Medicina.

Ieder Geneesheer ondervindt dagelijks voor het ziekbedde , hoe noodzaakelijk de ondervinding in deeze weetenfchap is — welk een hemelsbreed verfchil tusfchen de onderwijzingen van deeze Leermeesteresfe, en die der Hooge - fchoolen! — hoe dikwijls leeraart zij niet iets, waarvan wij nooit gehoord hebben, en waarnaar wij te ver. geefsch, ook bij de beste'Schrijvers, zouden zoeken! — hoe dikwijls doet zij niet van den algemeenen regel afwijken, ter oorzaake dat de kentekenen zo verwTard, zo meerduidend zijn, dat het hoogst moejelijk is, de zekere van de bedriegelijke te onderfcheiden, en het tegendeel van het geene de uiterlijke kentekenen fchijncn aantewijzen, moet gedaan worden! de ondervinding alleen fielt den Geneesheer in flaat, om een duidelijk denkbeeld van den rechen toeftand zijns-

Sluiten