is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het aderlaaten, de ontsteeking, het bloedspuwen, en de teering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingewanden in 't algemeen. 75

eerlijke praétijk, de vrijheid had , welke men in de hospitaalen en weeshu izen heeft, van naamlijk den Lijder te mogen openen ; maar daar zulks fiechts zeldzaam toegeftaan wordt , moeten veclen zig vergenoegen, met de berichten die van de geenen, welken de gezegde gelegenheid, die bron van nuttige waarneemingen, hebben, medegedeeld worden.

Wat de oorzaak van de bovengemelde qualiteit des bloeds betreft ; dezelve is zeer waarfchijnelijk daarin gelegen , dat de galachtige vochten niet behoorelijk uit het bloed afgezonderd worden , des in hetzelve te rug blijven, en eenen fcherpen aart aanncemen, waardoor de bloeddeeltjes cn het lymphatisch vocht, gedeftrueerd worden , terwijl de gezegde fcherpte, aanleiding geeft, tot eene ontfteeking van de vliezige deelen ; want de gal is een zo.krachtig oplosfend middel, dat dezelve 't bloed en 't lymphatisch vocht , binnen korten tijd, in water kan doen overgaan ; zulks is ook de oorzaak dat de gal- cn rot-koortfen, dikwijls met ontfteekingen gepaard gaan , en binnen weinige dagen doodlijk worden ; insgelijks bevinden wij in de geelzucht , dat wanneer dezelve al te lang aanhoudt, in 't begin eene ontfteeking plaats heeft, en zij vervolgends met de waterzucht eindigt. — Deeze beide onderwerpen zijn zo gewigtig, dat dczelven geheel afzonderlijk en breedvoerig verhandeld moeten worden ; derhaiven vergen ocge ik mij , hier dit weinige daarvan gezegd te hebben.

Wat aangaat de oorzaaken , van dat men , in de allergevaarlijkfte ontfteekingen , het afgetapte bloed zeer lick-rood , en vloeibaar ,