Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 EERSTE GEVAL, VAN EENE BLOEDSPUWING

No. 5.

Flor. amices, pl. p. ij. Fol. hy<fopi.

melisfee. citr. aa m. j. Rad. liquiriiiee unc. j. M. F. Sptc. D. S. Als thee te gebruiken.

Uit voorzorg , en om het wederkeeren van ,'t bloedfpuwen voortekomen , liet ik het volgende poeder tevens gebruiken; doch den zuuren drank ftelde ik voor eénigen tijd uit:

No. 6.

52 Sal. nitri depur. unc. j. Pulv. alumin. crudi dr. ij.

M. F. Pulv. Div. in xij. p. eeq. D. S.

's Morgens en *s avonds een poeder , met koud water.

Tot den aoftcn werd op deeze wijze aangehouden , toen de expectoratie volgde , zo als de Lijder vóór dit laatfte bloedfpuwen gewoon was; de geëxpectoreefde materie was vvèl gekookt, echter was zij inderdaad nog met eenig gecoaguleerd bloed vermengd; welk bloed zig, waarfehijnelijk, in de celachtige deelen opgehouden zal hebben

De fmaak van den Lijder was zoutachtig , ook fomtijds zoet ; de fpaanfchevliegpleisters hadden dc benaauwdheid op de borst, en de hoest , zeer verminderd ; de ftoelgang bleef behoorelijk , de nachtrust beter ,. en de pols iets fterker.

Nu liet ik met den zuuren drank weder een

Sluiten