Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DERZELVER GENEEZING. 22?

begin maaken , ten einde de fcherpe eigenfchan der matene te verbeteren ; echte? lief 1 dezelven alleenlijk na den middag , in plaatfe van limonade gebruiken : met de thee, (No 5,) als mede met dc poeders, No. 6, werd op voorbefchreevene wijze aangehouden • in Plaatfe van No. 4, fchreef ik liet vólgende expeaorans voor ; en wat den diat betreft, de lijder begon thans verfcheidene groenten met gebakken visch te gebruiken • b No. 7.

V Gum. ammon. depur. dr. iij. folve in Aceti. fciüitici unc. j. adde

Oxymei. fcillitici Syrup. Althece aa unc. H. M. D. S. Alle uuren twee eierlepeltjes. Na ik het gebruik van deeze middelen a<rf dagen, (tot den 8 Octeber,) had doen vervl gen , en de materie thans eenigzins fcheen tP nogeeeni^etereV • °°rdceIde 'k het noodig! ltaande dat ik het nacht- en ochtend-zweeten, waardoor veel van de beste vochten H,^» en waardoor derSvel de herftelhng van krachten niet kon volgen poogde te verminderen : nu kwam thans het Aqua calcis te pasfe , 't welk ik met andere verfterkende en verbeterende middelen ver!

ken htf !°P ^ VOl§ende wiJze liet gebruiken . behalven dat, liet ik van tijd tot tiid

nog een fpaanfchevllegpleister aanleggen/we ke ongemeen veel verligting op de bom, enin 't hoesten, ten wege bragt:

P 2

Sluiten