Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXPECTOR. VAN ETTER , BIJ EEN JONGETJE, ENZ.

No. 3. 52 Flor. arnicce pl. dr. ij. Fol. millefolii

hedera terreftr. aa p. ij. Musc. islandic. mj. Rad. liquirit. unc. j. _ Sem. anifi ftell. dr. ij. M. F. Spec.

Van deeze kruiden liet ik eene voldoende hoeveelheid , naar gewoonte, in kookend water trekken, en fomtijds een klein theekopje daarvan,met een eierlepeltje honig, als thee gebruiken — met het vleeschnat werd aangehouden, vermits ik hoopte daardoor de verfpilde krachten te zullen herftellen.

Den volgenden morgen,(den 2 8ften,)volgdenog eene menigte van etter, en hield ook tot den 9 Junij aan, wanneer voor'teerst eene merkelijke vermindering plaats had; en van deezen tijd af, verminderde deWveelheid van etter, welke geëvacueerd en zeëxpettoreerd werd, dagelijks, zo dat op den 26ften der laatstgemelde maand, niets dan flijm uitgevoerd werd- de fpraak welke te vooren, gelijk gezegd is altijd dof en onduidelijk geweest was, werd helder, klinkende, ja ongemeen doordringend fterk en ook zeer duidelijk; de eetlust was zeer eoed, en de krachten fcheenen weder toeteneemen; de koorts of 't nachtzweet werd niet bemerkt; de ftoelgang was naar behooren, en de urm was als in den gezonden ftaat: ik fcheidde derhaiven met het gebruik der laatstgemelde middelen uit, en fchreef tot verfterking het volgende voor: No. 4.

$t Extr. cort. peruv. dr. iij. Limatur. mart. ppt. dr. ij. Mei. rofar. unc. iij. M. D. S.

Viermaal daags, iedere keer twee eierlepeltjes* . Kk

Sluiten