is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vijfde en drie volgende hoofdstukken uit Paulus brief aan de Romeinen, verklaard.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 Korte OPHELDERING over

ij maaking van zijne regtvaardigheid", te weeten, van de regtvaardigheid des geloofs, die uit God is.

De grouwelen der Heidenen , door Paulus met zwarte verwen afgemaald in het I. Hoofdftuk , worden, naar onze gedagten, door denzelven bedoeld onder de benaaming der zonden , die te vooren gefchied waren onder de verdraagzaamheid van God.

Het klaar bewijs voor de regtvaardigheid des geloofs, het geen zig vertoonde in de handelwijze van God met de Heidenen , te weeten , daar in , dat hij hun thands deeze zonden vergaf, hen aanneemende tot het volk zijns eigendoms, maakt de hoofdfom uit van de zaak, die onze Apostel beoogt, wanneer hij zegt, dat God Christus heeft voorgefleld tot eene verzoening in zijn bloed door het geloof, tot eene duidelijke openbaarmaaking van de regtvaardigheid des geloofs, door de vergeeving der zonden, die te vooren gefchied waren onder de verdraagzaamheid van God.

Het tweede lid van het 2.6. vs. behelst een befluit, zijn opzigt hebbende op al het voo-

rjge- VVij vertaaien hetzelve liever,

gelijk men het ook kan overzetten: Zo dat Tiij regtvaardig zij enz.

De