Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a2?5 VERKLAARING over het V. HOOFDSTUK vs. 9 — 12.

Veel meer dan, zijnde nu geregtvaardigd door zijn- bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.

Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door den dood zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leeven.

En niet alleen dit, maar wij roemen ook op' God, door onzen Heere Jesus Christus,. door wien wij nu de verzoening verkreegen hebben.

Paulus, in den perfoon van de geloovigen uit de Heidenen, een nieuw bewijs willende aanvoeren voor de gegrondheid van hunne hoope, en dus ook van hunnen roem, op de heerlijkheid van God, ftelt het zelve hoofdzaaklijk in het 9. vs. met deze woorden voor:

Sluiten