Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O F,

DE LAATSTE EEUWBAZUINV

VAN }*

J. C. L U D E M A N:

ASTROLOGUS.

N°. I.

| Voorzegkundige bedenkingen raakende bet Schrikkeljaar 1836, opgeluifterd, door Philofophifcbe en zinnebeeldige befpiegelingen.

weder een nieuw werk van den Haarburgfchen Toverdoctor in de waereld, waar wil dat heen l zal men misfchien

zeggen hadden wy niet genoeg aan zyn eerft.n IVae-

retdfpiegel gefchreeven aan Meefter Franciscus, en aan zyne laat ft uitgekomen Gcudmyn, en Triumph-Zaal van Astrologifche voorzeggingen 9 moest hy na zyn dood, dooreen opeenltapeling van gefchriften , ons al verder op geld te ftaan komen? zullen tbmmigeheetgebakerde verftanden vraa«

gen. Jazekerlyk, zo lang Ludema* leeft, zo lang hy

maar adem fchept, moet hy lchryven, en zyn ryk geitoffeerd magazjn van Planeetkundige Voorzeggingen, ten toon verEi fprei-

Sluiten