Joseph de Tweede, keizer des Duitschen rijks [...] beschouwd als vorst en wijsgeer [...] bevattende eene volkomene beschrijving van zyn leven, als mede van dat der vorstinne [...] Maria Theresia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar