is toegevoegd aan je favorieten.

Joseph de Tweede, keizer des Duitschen rijks [...] beschouwd als vorst en wijsgeer [...] bevattende eene volkomene beschrijving van zyn leven, als mede van dat der vorstinne [...] Maria Theresia