is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vijfde en drie volgende hoofdstukken uit Paulus brief aan de Romeinen, verklaard.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

443 VERHANDELING over de

maaktheden , in dezelve doordraaiende , lan* ger hoe meer hem voorkomen, als ten hoogften Godebetaamelijk. Het geloof van deeze waarheden brengt hem van zelfs en ongevoelig daar hij zijn moet, naamelijk tot de geloofs* toeëigening van Christus, en lang dien weg tot eene verzekerde weetenfchap van zijnen genadeftaat.

Waarde Medechristenen ! die tot hier toe, niettegenftaande al uwe begeerten en poogingingen, om tot een gegronde bewustheid van uw deelgenootfchap aan Christus te geraaken, in eenen ftaat van geduurige twijfelmoedigheid, noopends dit zoo gewigtig ftuk, gebleeven zijt, verlaat toch die wegen, diö men u heeft voorgefchreeven, om u het gemelde doeleinde te doen bereiken. Verwisfeit dezelve met den weg des geloofs. Houdt voor vast en zeker dat, indien gij niet verkeert in eenen ftaat van blijde verzekerdbeid noopends uwe gemeenfchap aan Christus , de oorzaak van die ongefialte nimmer in iets anders fchuilt, dan in gebrek van ge* loof, het zij dan dat üw geloof niet zuiver genoeg, of niet volledig genoeg, of niet fterk genoeg zij. Gelooft dan meer, om meer vastigheid voor u zelven te "krijgen , noopends de groote zaak van uw deelgenootfchap aan Christus,