Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi - V O O R R E D Ë K

ke Paulus in het zelve zijne voor> ftellen aan elkander verbindc. —— ——> Het fpreekwoord, dat fehóone dingen moeilijk zijn, heb ik bij de bearbeiding van die Hoofd/luk zoo bevestigd gevonden , dat ik, indien mijn lust niet telken reize verlevendigd en opgewekt ware geworden door het gewigt en de fchoonheid- der ffcof, ligtelijk beroiiv/.Vover mijne1 ondèrneeming zoude gekreegen hebben. Daar in ligt ééne der oorzaaken, dat de uitgaaf van dit derde deel wat langer is ag-. tergebleev-en, dan die.„van de twee voorige.

Agter ieder der twee voorige deelen deezes werks heb ik, gelijk gij weet,, een aanhangzel, of toegevoegde verhandeling , geplaatst; in het eerfle over de her £t twee Fer hondshoofden, Adam* 04 Qj RisTu?; in het tweede over de er ngelijche heiligheid. Ter voldoen ig aan het regelmatige' had ik ge-

agt, ook agter dit 111. Deel een aanhangztl te voeden; waar toe ik be-

ftemd

Sluiten