Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 fan de Ziekten , melken uit de Natuurlyke

Bedorven Eetlust, zoo wel in verminderinge , Appetitus depravatus, Anorexia, Dyfonxia; als buitengewoone : te weeten , Voracitas, Bultmia.

Belette doorzwelging , Deglutitio Vitiata. Beroerte of Geraaktheid , Apoplexia. Blaauwe Zugt of Blaauw - fchuit, Scorbutus. Bloedftortingen uit eene inwendige oorzaak, H<tmorrhagiafpontanea, waartoe behooren : Bloedfpuwen, Hamoptoc, Hamoptofis, H<emoptyfts.

Neusbloeden, Hamorrhagia- narium. Bloed vloeijen , Htemorrhagta uteri; terwyl die der Darmen , boven reeds by de Aambeijen gemeld is; waar toe hier mede die van den Penis , uit dezelfde oorzaak voorkomende , te brengen is. Bof , de Bof; Parotides maxilla , colli & Pa-

rotidum Intumefccntia. Boort, Cholera. Breuken , Hernia. Buikloopen , onderfcheidene , als :

Van Slym, Diarrhoe* & Dyfenteria miicof<s. Van Wormen , Diarrhoede vermmojae. Van Gal, Diarrhoea & Dyfenterta biliofa. Colyken van verfcheiden aart; als : Gal - Colyken , Colica biliofe.

Worm-

Sluiten