is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorzaaken, voorbehoeding en geneezing der ziekten onder de menschen, voortvloeijende uit de natuurlyke gesteldheid van het vaderland onderzocht [...] in eene [...] verhandeling, die den gouden prys by de Hollandsche Maatschappy heeft weggedraagen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefteldheid van hei Vaderland voortvloeijen. 103

ten , fchoon met minder pyn , dan onder eene drooge en heldere lucht, uitwerpen.

4. Dat alle aandoeningen van het zenuwgeftel , en zwakheden des hoofds , welke uit traagheid en verftoppingen der vogten haaren oorfpronk hebben, waartoe men brengen kan hardhoorigheid , zwak gezigt, koude en rheumatique zwellingen van het hoofd , verlammingen , zwakheid van geheugen , en zelfs de vallende ziekte, by eenen laagen ftand van de kwik, onder eene meer dan gewoone vogtige zuidelyke lucht , veel nimmer zyn.

5. Dat'er wyders, volgens zekere bevinding , onder eene aanhoudende vogtige en zuidelyke luchtsgefteldheid, met weinig wind verzeld, eene groote geneigdheid is tot voortbrenging van rotkoortfen, waar door het dikwyls gebeurt, dat by zoodanig eene aanhoudende luchtsgefteldheid, overvloedige mazelen , Febres catarrhales , & catarrhales maligna met petechien en purpervlekken zich vertoonen , enz. —

6. Dat men niet ftilzwygende voorbygaan kan , dat de flaap insgelyks onder zoodanig een dikke , warme en vogtige lucht, bedwelmend , onrustig en bezwaard worde, verzeld van veele benaauwdheden ; en in zulken, die daar toe gefchikt zyn , gevolgd door de nagtmerrie : dat de eetlust bovendien traager, en de fpysverteering minvermogende is.

G 4 7. Dar,