is toegevoegd aan je favorieten.

De oorzaaken, voorbehoeding en geneezing der ziekten onder de menschen, voortvloeijende uit de natuurlyke gesteldheid van het vaderland onderzocht [...] in eene [...] verhandeling, die den gouden prys by de Hollandsche Maatschappy heeft weggedraagen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefteldheid van het Vaderland voortvloeijen. 161

1747. te Zwolle in den voorzomer begon, en voornamentlyk in deeze ftad , zynde te Deventer , in 't geheel niet, en te Campen veel minder waargenomen wordt, grasfeerde ; en zoo doodelyk voor eene menigte menfchen was. Waar van beneden by de Zaaken, die van buiten aangebragt worden , nader. — De Roodé Loop van Campen in 1736. is door Dr. Valk ; in een Nederduitfch Traétaatje 1745. te Haari lem gedrukt; en die van Zwolle en Genemuiden, I door Doctor Bodde , mede in het Nederduitfch I befchreeven ; en beiden van den Heer Degner I door eene omftandige aanhaaling vermeldt Qd). j -—- De dooden - lyst van Deventer federt het I jaar 1743. en van Zwolle federt het jaar 1760'. benevens een lyst van zieken, welken een zeer kundig Doftor te Oostmarzum en daaromftreeks van Mey 1772. tot Maart 1773. behandeld I heeft, zyn in de By lagen op de letters M. N. O. geplaatst : waar uit men over het beloop der ziekten aldaar eenigermaate oordeelen kan,

, (rf) Hifloria Mcdica ds Dyfenteria cov.tagiofa qua 1736, Neomagi & h vicinis ejus pagis graffata fint.' Traject, ad Rhen1754» F*6- 77 > 3 '5, & 211. fe'q.

h Pan