is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorzaaken, voorbehoeding en geneezing der ziekten onder de menschen, voortvloeijende uit de natuurlyke gesteldheid van het vaderland onderzocht [...] in eene [...] verhandeling, die den gouden prys by de Hollandsche Maatschappy heeft weggedraagen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefteldheid van het Vaderland Voortvloeijen. 433

eenvoudig te zyn , beftaande niet in zoo veel fpek als in Zeeland , maar meer in groenten en aardappelen.

10. In den Alblasferwaard is het gewoone Voedfel 's morgens grutten-bry; 's middags boefcwyte koeken ; 's avonds water-pap of bry van boekwyten of grutten - meel \ maar federt de boekwyt zoo duur en fchaars geworden is, komen de aardappels in gebruik ; vervolgens fpek, weinig vleefch. De excejjen beftaan in koffy en thee , wyl de gemeene man geen bier kan overwinnen.

11. Inde Crimpener- en-Lopiker- waard $ het land van Stein , en den omtrek van Gouda „ is de gewoone fpyze van den gemeenen man > grutre- meel, -aardappels; en de drank zoetewet en karnemelk. De excejjen zyn behalven koffy en thee niet groot.

12. In 't land van Oudewater is mede het gemeenfte voedfel in de fteden aardappels, van fommigen vier a vyf maal daags gegeeten : ook vleefch van geftorvene beesten , tot verwondering dat hier geen ziekten uit ontftaan zyn. — De Boeren eeten veel vleefch en fpek met kool, knollen of wortelen ; ook aardappelen , en des avonds nat van wei of gekarnde melk, gekookt. Die het bekomen kunnen, drinken koffy en thee, drie, vier, ja wel vyf maai daags. De buiten-

E e fpoo-»