is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorzaaken, voorbehoeding en geneezing der ziekten onder de menschen, voortvloeijende uit de natuurlyke gesteldheid van het vaderland onderzocht [...] in eene [...] verhandeling, die den gouden prys by de Hollandsche Maatschappy heeft weggedraagen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefteldheid van het Vaderland voortvloeijen. 435

blanke couleur te krygen, raauwe grutten, meei, afgetrokken theebladen , zynde ongemeen veri flingerd op ongereezen boekvvyten koeken , te \ regt onder den naam van Slypfteenen bekend % j ook drinken zy veel koffy en thee.

4- In Schieland, Delf - Rhyn- en AmI stelland , beneyens de oostelyke Dorpen van I de Haarlemmer - meer, komen veelal dit foort van fpyzen , naar den verfchillende tyd van het I 3aar overeen ; waar van meel en melkfpyzen , j gezouten veefch en fpek , onrype kruisbeijen , j koffy en thee by de Meer - vifch enz. meest in | aanmerking komen.

5. By den gemeenen man dist de keuken | in de Weteringen zelden iets anders op , dan I erwten, boonen , gort, koeken en vifch , die ] bier, zeer overvloedig zynde , ook dagelykfch ' gegeeten wordt. Men eet in den ganfchen zo~ ; mertyd byna in het geheel geen verfch vleefch ,

offchoon hier alle vveek.fchaapen en kalveren gel flagt worden. De meeste huisgezinnen draageo

zorg een goede prpvifie fpek des winters in°de !;fchoorfleenen te hebben ; en dus eet men des ]zomers byna dag aan dag gerookt fpek. Men igebruikt zeer veel jonge kaas, en de meeste huisgezinnen drinken vyf a zes maal koffy of thee, ijpffchoon men des zomers byna geen verfch pleefch eet, zoo zorgen echter de meesten des ^winters voor de kuip , en het fïerkfte gezoute E e a vleefch