Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w

504 Van de Ziekten , welken uit de Natuurlyke

het ontwaaken de fmaak onzuiver. — Dit onondervindt byna een iegelyk als het aanhoudend vogtig weder is , of in laage vogtige huizen of vertrekken woont, die door lucht en vuur niet verbeterd worden , of in dezelve een ftilzittend leven leidt. — De Noord- Hoïlandfche Vrouwen waasfemden byna niet uit, en haare tongen waren doorgaans bellagen. — Deeze uitzetting is dikwyls zoo kennelyk , dat de tong eene zulke uitgebreidheid bekomt, dat zy binnen den omtrek der tanden niet kan begreepen worden ; maar door de fterke uitzetting de indrukfels derzelven aan de randen diep ingedrukt vertoont. Ik heb meer dan eens zulke fterke uitzettingen gezien , dat de tong, 'uit de mond geftoken , byna eens zoo groot dan natuurlyk was, en niet bekwaam , om in de gewoone plaats befiooten te worden , zonder dat 'er eenige diepe fneeden door de meerdere uitgezetheid derzelver veroorzaakt werden: waar mede dan doorgaans groote ongefteldheden in de ingewanden , voornamentlyk Dyfenterite mucofa enz. gepaart gingen. —• En van deeze uitzettingen komen ook niet zelden ongemakken aan de tong ; die, zoo deeze ongefteldheid niet fpoedig voorgekomen wordt, ten laatften in kankerachtige ongemakken overgaan , zoo maar eenige fcherpe kies of tand zich in den kring derzelven bevindt.

S. CIXXXV.

Sluiten