Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So6 Van de Ziekten , welken uit de Natuurlyke

digt dezelve in eene vermeerderde uitwaasfeming met vermoeid ontwaaken by het opftaan , en min gefchiktheid tot de gewoone verrichtingen, met genoegen , vermaak , en zekere ftandvastigheid te volvoeren ; ten zy het lichaam , door eenige ververfinge of beweeginge , van deeze traagheid eerst een weinig vervrolykt zy. — Alle deeze afwykingen van den natuurlyken Hand of ftaat, kunnen met eene zekere gezondheid gepaart gaan ; en zoo lang de natuur niet buiten ftaat gefteld , of te dikwyls aangevallen wordt, fpeeltzy, door een foort van binnen - of nagthortfen te verwekken (£) , voor den besten Geneesmeester. Dan, te veelmaalen of te aanhoudend geplaagt , of door andere bykomende oorzaaken bezwaard , begint van hier de ziekte van een verfchillenden aart.

§. CLXXXVI. De rede van alle uitwerkingen is klaar. Alle de ingewanden , tot de fpysverteering gefchikt, deelen

i. Mede in de algemeene verflapping en traagheid der vezelen (§. XL. £.),, in de opzetting door het evenwigt, dat zy van de uitwaasfemende ftoffe krygen, die door gebrek van veerkracht , thans minder naar de huid worden voortgeftuwd , waar door het werktuigelyke za-

men-

(b) Roederez & Wagles d; Merte êhèjk

Sluiten