Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefteldheid van het Vaderland voortvloeijen. 509

2. Zoo heeft het lichaam natuurlyken flym nodig , om de inwendige deelen buigzaam, glad en glibberig te houden, en tegen alle fcherpte te befchutten en te behoeden. Waar door

3. De inwendige flym dan alleen zondigt, wanneer die te veel is, of te aanhoudende in het lichaam gevoerd en vermeerderd wordt.

4. Zoo is de natuur ook zeer werkzaam , om den aangroei derovertolligeofnadeeligeflym, door veele middelen voor te komen en te beletten , ten eincle de chyl den gewoonen trap van gebondenheid niet overfchreede ; en dus ontaart , uit de eerfte wegen van de maag en ingewanden , in het bloed , of de tweede wegen, kome. Waar toe het hunne toebrengen,

, De inwendige warmte des lichaams, die de zamenftellende deelen des voedfels ontbind , de bykomende zout en zeepachtige vogten , welke in een groote meenigte ter fpysontbindinge zamenvloeijende , zich naauwkeurigst met dezelve vermengen.

h.) De bewerking van de maag en darmen door hunne eigene fpiervezelen , waar door de genootene voedfels in beweeging gehouden , en de fpysverteering bevorderd worden.

c. De byzondere ligging van de maag tusfchen die deelen, die in geduurige werking zyn;

als

Sluiten