Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zo REIZE LANGS DEN RHYN.

III. BRIEF.

Myn Heer!

N a u dus op de wyze der Godgeleerden negative zeer omftandig te hebben befchreven, de twee wegen die wy niet gingen, zal ik u nu kortlyk pofttive zeggen welken weg wy al gingen. Het was langsden klei-weg, grootendeels over den grooten Dyk, die de Provincie van Utrecht voor de overftroomingen van den Rhyn behoedt, een' weg, die minst aangenaam is voor de reizigers, maar, in den zomer, de gemaklykfte voor de paarden, en daarom kunnen noch goede woorden noch kwaade woorden noch eene maatige omkooping de voerlieden overhaalen om eenen anderen te ryden.

Deeze weg loopt digt langs de muuren van eene kleine ftad, Wyk by Duurftede genaamd. Wyh was voorheen maar een gehucht, gelyk de naam eigenlyk betekent, lag digt aan de groote ftad Duurftede en beroofde haar, met den tyd, van alle haare inwooneren , gelyk nu Salisbury de ftad Old Sarutn beroofd heeft. Van Duurftede is niets meer overig dan een oude vervallen toren. Wyk heeft zigzelf beroemd gemaakt door de eerfte ftad te zyn , die zig in de laatfte oneenigheden tegens de nieuw

aan-

Sluiten